Skip to main content

GrandMedia Productions

International Mother Language Day

Op 21 februari vieren we de Internationale Dag van de moedertaal. Een dag om het bewustzijn van de taalkundig-culturele diversiteit en de meertaligheid te bevorderen maar ook de dag waarbij we het doden van vier studenten in Bangladesh op 21 februari 1952 herdenken, zij voerde campagne voor het gebruik van hun moedertaal (Bengali). De dag is ook bekend als de Language Movement Day of Language Revolution Day als ook de Bengali Language Movement Day in Bangladesh. De Internationale Dag van de moedertaal is een dag om het bewustzijn van de taal- en culturele diversiteit in de wereld te bevorderen.

If you talk to a man in a language that he understands, that goes to his head.
If you talk to him in his language, that goes to his heart
.” – Nelson Mandela

Historie van de Dag van de Moedertaal

UNESCO heeft de Internationale Moedertaaldag in 1999 in het leven geroepen om culturele diversiteit te vieren en om de taal martelaars van Bangladesh in 1952 te eren.
De dag staat voor het stimuleren van multiculturalisme en de verbetering van beschermende maatregelen voor bedreigde talen. Op deze dag, zal UNESCO en VN-agentschappen deelnemen aan evenementen ter bevordering van de taal en de culturele diversiteit. Ze moedigen aan tot het leren en gebruiken van meer dan één taal en de kennis te behouden van hun moedertaal. Het beleid wordt vastgesteld door de overheid en niet-overheidsinstanties ter verbetering en ondersteuning van het taalonderwijs.

Timeline van de Dag van de Moedertaal

 • 1952 – De oprichting van Internationale Moedertaaldag.
 • 1999 – UNESCO kondigt op 21 februari de Internationale Moedertaaldag aan.
 • 2000 – De openingsviering van de dag van de moedertaal.
 • 2001 – De tweede jaarlijkse viering van de Internationale Moedertaaldag.
 • 2002 – Linguïstisch diversiteit thema met 3.000 bedreigde talen (slogan: In de Melkweg van talen, is elk woord een ster.)
 • 2003 – Vierde jaarlijkse viering van de dag van de Moedertaal.
 • 2004 – De invoering van het thema “kinderen en leren”. Een unieke tentoonstelling van leerboeken voor kinderen van over de hele wereld.
 • 2005 – Braille en gebarentaal.
 • 2006 – Talen en cyberspace.
 • 2007 – De invoering van meertalig onderwijs.
 • 2008 – Internationaal jaar van de talen.
 • 2009 – Tiende jaarlijkse viering Internationale Moedertaaldag.
 • 2010 – Internationale jaar voor toenadering tussen culturen.
 • 2011 – Informatie- en communicatietechnologieën.
 • 2012 – Moedertaal instructie en onderwijs.
 • 2013 – Introductie van boeken voor onderwijs in de moedertaal.
 • 2014 – Lokale talen voor Global Citizenship: Spotlight on Science.
 • 2015 – De opneming in het onderwijs (met een evenement in Parijs).
 • 2016 – Kwaliteit van het onderwijs en leerresultaten.
 • 2017 – Duurzame maatregelen voor meertalig onderwijs.
 • 2018 – Het evenement “onze talen, onze troeven”.