Skip to main content

ONS PRIVACYBELEID

Bij GrandVoices nemen we jouw privacy serieus en zorgen we ervoor dat jouw informatie op een veilige manier wordt verwerkt en gebruikt. We handelen altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit Privacy Statement leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken en met welk doel. We raden je aan dit Privacy Statement zorgvuldig door te lezen.

1. Over GrandVoices stemmenbureau

GrandVoices stemmenbureau biedt een platform om op een eenvoudige manier voice-overs te regelen.
GrandVoices is onderdeel van Grand Capital Holding B.V.

Bedrijfsgegevens:
• Statutaire naam: GrandVoices Stemmenbureau
• Bezoekadres: Westzijde 78, 1506 EG, Zaandam
• Website: www.GrandVoices.com
• Telefoon: 035-7123213
• E-mailadres: info@GrandVoice.com
• KvK-nummer: 342.89.868

2. Welke informatie verzamelen en verwerken we van je?

Contractuele informatie van klanten
Wanneer je een overeenkomst met GrandVoices aangaat voor voice-over diensten, vragen we om bepaalde informatie, waaronder jouw naam, e-mailadres en financiële gegevens van de onderneming waarmee de overeenkomst wordt gesloten.
Rechtsgrond: Deze verwerking is noodzakelijk om maatregelen te kunnen nemen voor het sluiten van een overeenkomst met jou.

Gegevens van gebruikers en klanten
Om gebruik te kunnen maken van de diensten van GrandVoices, hebben we de volgende gegevens nodig:
• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Adres
• Postcode
• Plaats
Rechtsgrond: Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent.

Automatisch gegenereerde gegevens
GrandVoices verzamelt automatisch gegenereerde gegevens over jouw gebruik van onze diensten, zoals je IP-adres, accountactiviteit, weergegeven of geklikte informatie, en andere loggegevens. Deze informatie is nodig om de website optimaal te laten functioneren en te beveiligen.
Rechtsgrond: De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

3. Voor welke doeleinden gebruikt GrandVoices jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Om het gebruik van onze diensten mogelijk te maken
• Om informatie te sturen over onze diensten
• Om onze website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren

4. Met wie deelt GrandVoices mijn persoonsgegevens?

We kunnen jouw persoonsgegevens delen met onderaannemers (bijvoorbeeld de ingehuurde voice-over) die namens ons persoonsgegevens verwerken. We zorgen ervoor dat deze partijen jouw gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden zoals beschreven in dit privacy statement.

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt GrandVoices ze?

GrandVoices maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en om informatie te verzamelen over de kwaliteit en effectiviteit van de website. Je kunt je browser instellen om geen cookies te ontvangen, maar hierdoor kun je mogelijk niet alle functies van de website gebruiken.

6. Hoe beschermt GrandVoices mijn persoonsgegevens?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

7. Hoe lang bewaart GrandVoices mijn persoonsgegevens?

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

8. Hyperlinks

Onze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Dit privacy statement is alleen van toepassing op persoonsgegevens die wij verwerken via onze eigen website.

9. Wat zijn mijn rechten?

Onder de AVG heb je verschillende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, rectificatie, beperking van verwerking, bezwaar, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om jouw toestemming in te trekken.

10. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website.

11. Vragen of klachten?

Heb je vragen over ons Privacy Statement of wil je een klacht indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via Info@GrandVoices.com

× Chat met ons!